Personalijuhtimine - ettevõtte HR strateegia loomisest kuni personalihalduseni. Personalijuhi ja HR spetsialisti roll ning tegevused.

Tööohutuse- ja töötervishoiu juhtimine - tööohutuse struktuurid ja kohustuslikud dokumendid, töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu rollid ja tegevused.

Terviseedendamine - kuidas luua tervisejuhtimise süsteem ettevõttes, s.h tööstressi  ennetamine ja märkamine.

Töökeskkonna riskianalüüside koostamine, s.h bioloogiline ohutegur (s.h viirused) ja psühhosotsiaalsed ohutegurid ja nende ennetamise tegevuskavade koostamine.