Sinu ettevõtte vajadusi, võimalusi ja spetsiifikat arvestav personali- ja tööohutuse juhtimine, nõustamine, õigusabi ja dokumendid esita päring siit.  

Sinu ettevõttes ei ole kõikideks vajalikeks personali ja tööohutuse juhtimistegevusteks ajalist või pädevusresurssi. Lahendus on tellida Dualteam OÜ teenus seaduse nõuetest tuleneva personalijuhtimise- või töötervishoiu- ja tööohutuse juhtimiseks.

 • Personalijuhtimine - juhtimistrateegia loomise toetamine, valik- ja värbamine, arendamine, motiveerimine, töötasusüsteemid, personalihaldus
  • Töölepingute nõuetekohane koostamine ja vormistamine
  • Töölepingute seaduskohane lõpetamine ja selle erinevad lahendid
 • Tööohutusjuhendid ja tööohutusstruktuurid, ohutusjuhendite ja riskianalüüside väljatöötamine
 • Koolituste korraldamine, s.h  sisekoolitused, dokumendihaldus, tööõigus ja tööohutus, riskianalüüsid, vaimset tervist toetava töökeskkonna loomine
 • Töösuhete juhtimine - personaalsed või poolte vahelised nõustamised, lepitused, läbirääkimised, konsultatsioonid, esindamised, vaidluste lahendamised
 • Ettekirjutuste ja nõuete täitmine, suhtlemine ja ettevõtte esindamine Tööinspektsioonis ja Töövaidluskomisjonis
 • Töökorraldus - töökorralduse reeglid, ametijuhendid, tööajaarvestus 
 • Muude lepingute koostamine ja konsultatsioonid